ALFIMEX s.r.o.

Továrenská 5362/21 E, 901 01 Malacky
IČO: 51 708 957, DIČ: 2120761291, IČ DPH: SK2120761291
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.128436/B

+421 907 985 603 info@alfimex.sk
Po - Pá:
7.00 - 15.30 hod.
4028212337/7500
IBAN: SK39 7500 0000 0040 2821 2337
SWIFT CODE: CEKOSKBX

Hydraulické hadice


Vladimír Smak
Tel.: +421 905 815 941


Kde nás najdete

Prevádzkareň spoločnosti ALFIMEX, Malacky

Výjazd (Exit 29) z diaľnice (D-2, E65) Bratislava – Brno, resp. Brno – Bratislava, hneď na prvom kruhovom objazde druhý výjazd – smer priemyselná zóna po Priemyselnej ulici, ďalej stále po hlavnej ceste až na Továrenskú ulicu do lokality za STK – Hílek.

Právní zastoupení

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

JUDr. Milan Malata
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
Tel.: +421 2 321 130 30
E-mail: milan.malata@actlegal-mph.com

Kontaktný formulár

Označené položky * je nutné vyplniť.