Špeciálne aplikácie

Dlhoročné skúsenosti spolu s moderným technickým zázemím najvyššej úrovne nám umožňujú realizovať okrem běžných nádstavieb tiež veľmi špeciálne aplikácie a vykonávať inštalácie na mieru podľa špecifických potrieb najnáročnejších zákazníkov.

Výber špeciálnych aplikácií:

  • Nádstavby Hanyš
  • Navijáky
  • Čerpadlá
  • Piestnice
  • Sklápače rezervy zakabinované
  • Tlačné a ťažné závesy
  • Hasiace prístroje umiestnené na kabíny

Širší rozsah našich aktivít a poskytovaných služieb je zachytený na nasledujúcich fotografiách.

Mobilná čerpacia technika M3

Mobilná čerpacia technika M3 vlastní konštrukcie s naftovým jednoválcovým motorom cez spojku, prevodovku k čerpadlu M3 na asfalty, ťažké oleje aj. Mobilná čerpacia technika M3 je schopná prečerpávať až 820 l/min čerpaného produktu s pretlakom 7 bar.

V příloze naleznete technický prospekt čerpací techniky M3.

Ing. Dan Pertlík

Ing. Dan Pertlík

konateľ spoločnoti
+421 907 985 603