Certifikáty a oprávnenia

Pracujeme s najlepšou zváračskou technológiou MIG/TIG v ochrannej atmosfére vzácných technických plynov. Uplatňujeme inštalačné materiály ako nerezovou pevnosťou zvárateľnú oceľ, hliník a pre tlakové potrubia chladenie stlačeného vzduchu atď. Rada mechanikov má skúsenosti z predchádzajúcej praxe v autoservisoch renomovaných automobilových značiek a uplatňuje tak získané skúsenosti a schopnosti i u tejto ťažkej úžitkovej techniky.

Pri inštaláciách používame kvalitné komponenty a náradie výrobcov deklarujúcich certifikácie výrobnej kvality ISO a iných certifikátov. Pravidelným školením technikov zabezpečujeme okamžité zavedenie nových technologií, postupov, manuálov a činností do servisnej praxe. I zmena maličkosti vo fungujúcom systéme môže priniesť veľkú chybu a tomu sa snažíme zamedziť priebežnými kontrolami servisných postupov a jednotlivých používaných dielov.

V roku 2010 obdržal servis společnosti ALFIMEX certifikáciu zváračov pre opravy nerezových tlakových nádob podľa normy EN 287-1 a osvedčenie WPQR Inšpekčný certifikát (schválené postupu zvárania).

V roku 2016 absolvovali zamestnanci spoločnosti ALFIMEX odborný seminář "Zváranie nehrdzavejúcich ocelí a hliníkových materiálov", usporiadaný akciovou spoločnosťou Linde Gas.

V roku 2017 absolvovali vybraní zamestnanci spoločnosti kvalifikačné skúšky zvárača na tavné zváranie a získali príslušné certifikáty normy ČSN EN ISO 9606-1:2004.

V júli 2019 absolvoval náš zamestnanec školenie v závode spoločnosti MOUVEX v Auxerre.