Hydraulické komponenty Bezares

Dodávame vysoko kvalitné hydraulické komponenty Bezares. Aplikácia mobilných hydraulických systémov hraje významnú rolu v nákladnej automobilovej doprave, hlavne v súvislosti s nakládkou a vykládkou tovaru – tekutých, plynných, sypkých, volne ložených a balených hmôt.

Hydraulické okruhy

Hydraulické okruhy majú za úlohu sprostredkovať prenos tlaku alebo krútiaceho momentu od zdroja k spotrebiču. Zdrojom je hydrogenerátor spojený väčšinou s prevodovou skriňou, motorom alebo spojkou vozidla. Spotrebičom je možné väčšinou nazvať hydraulický piest alebo hydromotor. Hydromotory poháňajú rôzne typy agregátov – môžu nimi byť čerpadlá, kompresory, dmychadlá, vakuokompresory, navijáky.

Výhody hydrauliky

Výhodou hydrauliky je značná flexibilita umožňujúca prenos krútiaceho momentu do miest, kde by to bylo obtiažne alebo nereálne inou mechanickou cestou.

Základný prehľad aplikácií běžných mobilných hydraulických systémov:

  • Sklápače jedno, dvoj a trojstranné s rôznym množstvom a umiestnením hydraulických valcov.
  • Hydraulické pohony čerpacej a kompresorovej techniky pre plnenie a vyprázdňovanie autocisterien.
  • Hydraulické pohony špeciálnych nádstavieb – žeriavy, hydraulické ruky, chodiace podlahy, nakládače kontajnerov, zdvíhacie plošiny a pod.

Základom mobilného hydraulického systému je zubový, lamelový nebo piestový hydrogenerátor. Je poháňaný väčšinou od prevodovej skrine vozidla pomocou PTO (Power-Take-Off, slovensky: pomocný alebo závislý pohon). PTO je prídavná prevodová skriňa rôznych tvarov a konštrukcií, ktorá je pripojená k hlavnej skrini. Má nezávislé pneumatické, elektropneumatické alebo elektromagnetické ovládanie z kabíny vodiča. Základnou funkciou PTO je pohon všetkých mobilných aplikácií mechanickou cestou (kardanom) alebo hydraulicky od prevodovej skrine vozidla. ALFIMEX ponúka PTO pre všetky existujúce prevodové skrine úžitkových vozidiel.

Pre správny výber PTO je vždy treba upresniť:

  • typ aplikácie,
  • typ vozidla,,
  • typ prevodovej skrine,
  • požadovaný výkon,
  • požadované otáčky motora,
  • prevdenie výstupu (unášač kardanu, pripojenie čerpadla apod.),
  • umiestnenie (u niektorých skríň je možné variantné riešenie).

Odborne vybraný model

Spoločnosť ALFIMEX Vám doporučí a dodá model, ktorý najlepšie splní Vaše požiadavky. ALFIMEX je ďalej dodávateľom špeciálnych prevodoviek, tzv. deliacich skríň. Tieto špeciálne transmisie umožňujú využitie zadného náhonu automobilu k pohonu dalších zariadení nádstavieb, napríklad generátora elektrického prúdu (mobilné dieľne, zváranie atď.), kompresoru (zemné práce, pneuservisy, aj.), vysokotlakového čerpadla (čistenie kanalizácie, a pod.) alebo zdvíhacej plošiny.

Podľa výkonu, účinnosti a doby záťaže je nutné okruhy primerane chladiť a odvádzať tak vznikajúce teplo. K tomuto účelu se používajú moderné chladiče. Chladič v nejdokonalejšom prevedení (Hydrapak – Hydromax) spojuje účinné chladenie, filtráciu a ochranu pred maximálnym pretlakom (poistným ventilom, prípadne termostatickým alebo elektrickým rozbehom – pohonom ventilátoru).

Ing. Dan Pertlík

Ing. Dan Pertlík

konateľ spoločnoti
+421 907 985 603