Historie společnosti ALFIMEX

Spoločnosť ALFIMEX s.r.o. vznikla v roku 2004. Ale ako každá firma, aj my sme nejako začínali...

Pracovné počiatky

Základy činnosti odborných a špeciálnych nádstavieb úžitkových vozidiel boli v našej spoločnosti založené už v roku 1994, kedy spoločnosť DRUM International Ltd. začala predávať v Českej republike kompresorovú techniku do ťahačov cementových cisternových prepravníkov prostredníctvom svojho zastúpenia – organizačnej zložky, teda nás.

Vtedy se vytvoril kolektív pracovníkov predaja a servisu, který prešiel školením i praxou firemných zamestnancov kompresorovej a čerpacej techniky DRUM. Po niekoľkoročnom pôsobení a dobrých predajných výsledkoch sme dostali dôveru a postúpili do najvyššej štruktúry obchodného zastúpenia akciovej skupiny SYLTONE. Tu sa rozširovali možnosti predaja i servisu o nové produkty a výrobky ako napr. WEBSTER, Emco Wheaton, Perolo, AirDrives, SAM system apod.

Firemné zmeny

V roku 2001 nastali organizačné a ekonomické zmeny v obchodnej štruktúre SYLTONE a to znamenalo odchod rady zamestnancov – i celých tímov niektorých európskych pobočiek. Celé servisné a obchodné oddelenie přešlo do zamestnaneckého pomeru spoločnosti Alfons Haar Hamburg, pretože sa táto spoločnosť najviac přibližovala práci a sortimentu výrobkov bývalého obchodného zastúpenia. Predajné a servisné stredisko HAAR CZ s.r.o. realizovalo potrebný servis inštalácií všetkých kompresorov starších značiek pre svojich klientov ako morálně obchodný záväzok minulosti, a zároveň sa predávali nové výrobky – produkty v podobe hydrauliky BEZARES a kompresorovej rady Cmax, Vmax a Emax.

Z dôvodov rozširovania výroby (odliatkov, strojných výrobkov a iných kvapalinových systémov) v HAAR CZ prišlo v roku 2004 k rozdeleniu na pôvodné priame obchodné zastúpenie a nezávislé stredisko kompresorovej a hydraulickej techniky. Predajná, administratívna a servisná časť zamestnancov kompresorovej a hydraulickej techniky sa presťahovala do nového servisu pod názvom ALFIMEX s.r.o.

Vznik ALFIMEX s.r.o.

Predajné a servisné zázemie spoločnosti ALFIMEX s.r.o. vzniklo v polovici roku 2004. Staralo se o predaj a servis nových kompresorov Alfons Haar a servis starších kompresorov ako napr. DRUM. Vývoj spoločnosti do dnešnej podoby bol však sprevádzaný radou zmien.

Na prelome rokov 2005/06 získala společnosť ALFIMEX exkluzivitu k zastupovaniu závodu BEZARES a tým potvrdila dominantné postavenie v oblasti veľkoobchodu s dielami hydraulických systémov a ich komponentov pre predaj ostatným nádstavbárskym společnostiam. V tomto roku získala spoločnosť ALFIMEX tiež významný podiel na predaji a servise ďalšej značky francúzskeho výrobcu BLACKMER MOUVEX a licenciu na realizáciu inštalácií zabezpečovacieho a vyhľadávacieho elektronického zariadenia SHERLOG do úžitkovej techniky a autobusov.

Spoločnosť svojou rozsiahlou a významnou ponukou splňovala požiadavky klientov na dodatočné inštalácie palivových nádrží prevážne pre zahraničné transportné prepravníky a ďalšiu úžitkovú techniku. I v súčastnosti ALFIMEX stále ponúka opravy a úpravy úžitkových vozidiel, prepravníkov a ich nástavieb, tiež napr. zváranie hliníku a nerezu, všetky systémy hydraulického sklápania, chodiace podlahy návesov, sklápanie silo-cisterien i elektrosklápanie, a chladenie stlačeného vzduchu. ALFIMEX k realizovaným servisom ponúka exkluzívny predaj potrubných armatúr hlavného německého veľkododavateľa, spoločnosti SILGON Gondrom, ako sú hlavne armaturové spojky, ventily, hadice materiálové, chemické i kompresorové a tesnenie v celom sortimente širokého výberu.

Predchádzajúce internetové prezentácie spoločnosti

  1. do roku 2015: archiv.alfimex.cz
  2. do roku 2015 (na doméně alfimex.eu): archiv01.alfimex.cz