Školenie obsluhy systémov

Od septembra 2010 ponúkame našim zákazníkom zdarma prevenciu v ochrane ich majetku v podobe preškolenia obsluhy hydraulických a kompresorových systémov vo vzťahu k správnej obsluhe a údržbe zariadenia.

Odpovede na technické a prevádzkové dotazy zabezpečíme v školiacom stredisku ALFIMEX v dohodnutom termíne alebo podľa dohody pri spoločnom školení u zákazníka.

Ing. Dan Pertlík

Ing. Dan Pertlík

konateľ spoločnoti
+421 907 985 603